เกษตรท้ายเหมืองเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “การสร้างความมั่นใจ ในการปลูก และการตลาดของโกโก้ พืชเศรษฐกิจใหม่”


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วย
นางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง นำเกษตรกรอำเภอท้ายเหมือง เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “การสร้างความมั่นใจในการปลูก และการตลาดของโกโก้พืชเศรษฐกิจใหม่” ซึ่งจัดโดย บริษัทไทยบุรีโกโก้ จำกัด
ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา