ประชุมชี้แจงทบทวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


เกษตรท้ายเหมืองจัดประชุมชี้แจงทบทวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

**************************************************************

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จัดประชุมชี้แจงทบทวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การขุดสระน้ำ แก่เกษตรกรที่สมัคร และผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา และสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาเข้าร่วมชี้แจงฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา