เกษตรท้ายเหมืองลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดการโรคพืช ในแปลงข้าวไร่

เกษตรท้ายเหมืองลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดการโรคพืช
ในแปลงข้าวไร่
……………………………………………………………………
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง
พร้อมด้วยนางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดการโรคในแปลงข้าวไร่
ของนางพรเพ็ญ คงพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จากการลงพื้นที่พบว่าข้าวไร่ของเกษตรกรประสบปัญหาการระบาดของโรคไหม้ ซึ่งเกิดจากเชื้อรา เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำให้เกษตรกรใช้ เบนเลต และคาซูมิน ทำการฉีดพ่นในแปลงข้าวทุกๆ 7 วัน