สำนักงานเกษตรท้ายเหมืองลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19

สำนักงานเกษตรท้ายเหมืองลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้าน
ต้านภัย COVID-19 ………………………………………………………………………..
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมืองมอบหมายให้
นายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักถึงมือพี่น้องเกษตรกรตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการปลูกผักรับประทานในครัวเรือน ในพื้นที่ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา