เกษตรท้ายเหมืองเตรียมความพร้อมกลุ่มยุวเกษตรกร


****************************************

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง มอบหมายให้นางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางมลติชา ช่วยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน จัดเก็บข้อมูลประกอบการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร, สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนพระราชทานทับละมุ หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และผู้คนกำลังยืน