เกษตรท้ายเหมืองร่วมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพทำสวน ประจำปี 2564


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ สีนา หัวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และในฐานะประธานกรรมการการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประกอบการคัดเลือกฯ ณ ม.5 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง นายวิริยะ สังข์เลขา เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน อ.ท้ายเหมือง โดยมีนางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล ซึ่งภายในสวนมีกิจกรรมการปลูกพืชหลักอย่าง ไม้ผล ทุเรียน มังคุด มะพร้าวน้ำหอม มะนาว แก้วมังกร โดยปลูกแบบผสมผสานเต็มพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ปลูกทุอย่างที่กินได้ กินทุกอย่างที่ปลูก”

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช และกลางแจ้ง