เกษตรจังหวัดพังงา และคณะเยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรผสมผสานบ้านสวนตากอง

เกษตรจังหวัดพังงา และคณะเยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรผสมผสานบ้านสวนตากอง

*******************************************

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วย นางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมืองให้การต้อนรับนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงาและคณะ เนื่องในการเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงเกษตรผสมผสานบ้านสวนตากองเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายเหมือง เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นสวนยางพารามีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ เกษตรกรเจ้าของแปลงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมประกอบไปด้วยการปลูกมะพร้าวน้ำหวาน, ไม้เศรษฐกิจ, เสาวรสหลากหลายสายพันธุ์, สับปะรดพันธุ์ฉีกตา, ไม้ผล (ทุเรียน, ขนุน,ละมุด), การปลูกต้นเพกาเตี้ยแซมในสวนมะพร้าว, พริกไทยเลื้อย, ผักตัดยอด, ไผ่หลากหลายสายพันธุ์ และไม้ดอกหลากหลายชนิด จุดเด่นของสวนนี้มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างคุ้มค่า และมีการปลูกพืชที่เกื้อหนุนกัน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ต้นพืช, ผลไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และอาหาร