เกษตรอำเภอท้ายเหมืองตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


เกษตรอำเภอท้ายเหมืองตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

……………………………………………………………………

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วยนางดวงธมล สวัสดี พัฒนาการอำเภอท้ายเหมือง ลงตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจหลักทางแยกเข้าโรงแรมเขาหลักเมอร์ลินและจุดตรวจรองหน้าที่พักสายตรวจตำบลลำภี พร้อมมอบของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง