เกษตรอำเภอท้ายเหมืองส่งมอบวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมืองส่งมอบวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

*************************************************************

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ส่งมอบวัสดุทางการเกษตรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 ให้กับเกษตรกรเจ้าของ ศพก. หลัก อำเภอท้ายเหมือง ประกอบไปด้วยต้นพันธุ์พริกไทยพุ่ม ปุ่ยอินทรีย์ และส่งมอบโรงเรือนปลูกผักแบบยกพื้นจำนวน 3 หลัง ให้กับเกษตรกรผู้นำศูนย์เครือข่ายฯ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเตย หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายเหมือง และหมู่ที่ 3 ตำบลลำภี เพื่อเป็นฐานเรียนรู้เรื่องการปลูกพริกไทยเลื้อย และการปลูกผักแบบยกพื้น แก่เกษตรกร และผู้สนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง