เกษตรท้ายเหมืองจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่


เกษตรท้ายเหมืองจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

***************************************************

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมืองมอบหมายให้นางมลติชา ช่วยขาว และนายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผน และเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการแปลงใหญ๋ฯ หมู่ที่ 2 ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ไม่มีคำอธิบาย
ไม่มีคำอธิบาย
ไม่มีคำอธิบาย