จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงตำบลลำแก่น


เกษตรท้ายเหมืองอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง

***************************************************

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมืองมอบหมายให้นางสาวปุญญพัฒน์ ราชวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรง ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงตำบลลำแก่น โดยมีนายอดิศร อินทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในหัวข้อชีววิทยาของผึ้ง วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้ง การผลิตน้ำผึ้งให้ได้คุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง โรคและศัตรูของผึ้ง และฝึกปฏิบัติในการบังคับผึ้งเข้าคอน ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผึ้งโพรงตำบลลำแก่น หมู่ที่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ