จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่


สำนักงานเกษตรท้ายเหมืองจัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

***************************************************

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมืองมอบหมายให้นางมลติชา ช่วยขาว และนายณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผน และเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลลำภีอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน