สนับสนุนต้นพันธุ์ผักลิ้นห่าน และปุ๋ยอินทรีย์ โดย ศวพ.พังงา


สนับสนุนต้นพันธุ์ผักลิ้นห่าน และปุ๋ยอินทรีย์

*************************************

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุชิรา อินทอง เกษตรอำเภอท้ายเหมือง ร่วมกับนางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา จัดอบรมข้อกำหนดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การปลูกและดูแลรักษาแหนแดง แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง พร้อมทั้งสนับสนุนต้นพันธุ์ผักลิ้นห่าน และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในการจัดทำแปลงผักลิ้นหานอินทรีย์ แก่เกษตรผู้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง สุชิรา อินทอง และ Jutamas Jaja, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช
ในภาพอาจจะมี 16 คน, รวมถึง Jutamas Jaja, สุชิรา อินทอง และ Sunanthakan Rachaseema, ผู้คนกำลังยืน