ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก วันที่ 18 ธันวาคม 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการงานวันดินโลก และนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ มีฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองพังงา พร้อมทั้ง!! มีจุดให้ check in ได้ถ่ายรูปสวยๆ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ